Výstava

Pražská předměstí

6. — 19. 6.
od 13:00

📢 Zveme vás na výstavu Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

👉 Projekt se zaměřuje na hlavní město Prahu, které je nejvýznamnějším sídelním prvkem v České republice přispívajícím k utváření národní a regionální identity a zároveň centrem kultury evropského i světového významu.
👉 Hlavním cílem projektu je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby.
👉 Charakteristickým znakem projektu je využití historických statistických dat, která nebyla doposud kartograficky prezentována a zpřístupnění výsledků výzkumné práce v rámci infrastruktury prostorových informací (SDI) a otevřených dat poskytovaných prostřednictvím internetového mapového serveru široké odborné veřejnosti.
👉 Dílčí cíle projektu se zaměřují na výzkum geografického vývoje sídelního areálu (Prahy), sociálně kulturní kontinuitu území a jejich prezentaci a zpřístupnění veřejnosti doma i v zahraničí. Spočívají v digitalizaci a veřejném zpřístupnění historických populačních dat a kartografických dokumentů, vytvoření nových specializovaných veřejných databází statistických a prostorových dat (geodatabází) pro historické hranice Prahy a její čtvrti, naplnění SDI a mapového serveru.
👉 Kromě výstavy jsou či budou výsledky prezentovány ve formě čtyř sad specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy či například závěrečné vědecké konference.
👉 Více o projektu: https://www.prazskapredmesti.cz/