Výstava

Jiří Wilhelm: Extrarealita II

19. — 29. 5.
od 13:00

Prof.RNDr, Jiří Wilhelm, Ph.D. se intenzivně zabývá malbou posledních pět let po odchodu do důchodu. Extrarealita II je pokračování výstavy, která se uskutečnila před čtyřmi roky ve Faustově domě. Jde o zobrazení reality, kterou můžeme pozorovat jen s pomocí přístrojů, ať už jsou to kosmické teleskopy, nebo elektronové mikroskopy. Jsou rovněž prezentovány nové postupy, jako je krajinomalba při pohledu z oběžné dráhy.