Festival

Mezipatra

8. — 12. 8.
od 19.00

MEZIPATRA NA PRAGUE PRIDE 2022 – IDENTITA VE MĚSTĚ

Queer filmový festival Mezipatra uvádí během Prague Pride speciální program Identita ve městě od 8. do 12. srpna. Navštivte večerní promítání a účastněte se diskuzí s občerstvením. Místem konání budou opět Kasárna Karlín s otevřenou kavárnou a barem. Diskuze jsou zdarma, na filmy platí dobrovolné vstupné. All screenings are English-friendly.

Časy
Svačiny s diskuzí od 19:00
Projekce od 21:00

Pondělí 8. 8.

Pub quiz
Toot, nebo boot? Legendární pub quiz je zase tady! Přijďte nás oslnit znalostmi queer historie, popkultury a všeobecným přehledem do Kasáren Karlín. Soutěžíme v týmech maximálně o pěti členech. Celou akci moderuje talentovaná drag queen Melancholia Blackbile.

Toot or boot? The legendary pub quiz is back! Come to Kasárna Karlín and dazzle us with your knowledge of queer history, pop culture and general affairs. We compete in teams of up to five members. The whole event is hosted by the talented drag queen Melancholia Blackbile. English-friendly.

Best of shorts 2021

Dojemná sblížení, popkulturní exploze i hořkosladká nostalgie. Krátké filmy loňských Mezipater byly skutečnou oslavou pestrosti. Vydejte se s námi až na konec světa za těmi nejlepšími z nejlepších.

Útěk z něžné planety, Little Sky, Jste pořád s námi?, Nohama na zemi, Coming Out, Syn Sodomy, Noční tramvaj (Řecko, USA, Austrálie, Švýcarsko, Kolumbie, Norsko, 81 min)

Touching moments of closeness, pop culture explosions and bitter-sweet nostalgia. The short films of the last year's Mezipatra QFF offered a real celebration of diversity. Join us on the journey to the end of the world with the best of the best.

Escaping the Fragile Planet, Little Sky, Are You Still Watching?, On Solid Ground, Coming Out, Son of Sodom, Night Ride (Greece, USA, Australia, Switzerland, Colombia, Norway, 81 min)

Útery 9. 8.

LGBTQ+ na Blízkém východě
Libanon by mezi zeměmi Blízkého východu mohl být pro queer lidi možná nejpříznivějším místem pro život. Poslední dva roky ale země zažívá velice těžké momenty. V jakém stavu se aktuálně nachází a prošel si Blízký východ nějakými změnami v přístupu ke queer lidem?

LGBTQ+ in Middle East
Among the countries of the Middle East, Lebanon might be the most favorable place for queer people to live. But in the last two years, this country has been experiencing very difficult moments. What is its current state and has the Middle East undergone any changes in attitudes towards queer people?

Sirény (2022, USA/Libanon, 78 min)
Dívčí thrashmetalová kapela Slave to Sirens z Bejrútu je pro západní publikum senzací. Ve své domovině však působí jako enfant terrible. Většinová libanonská společnost má problém nejen s hudebním stylem, ale také se sexuální orientací některých z hudebnic. Tento dokumentární film je součástí projektu Promítej i ty! festivalu Jeden svět.

Sirens
Beirut-based all-female thrash metal band Slave to Sirens is a sensation for Western audience. However, in their homeland, they are the enfants terribles. For many in Lebanon, the issue is not only the musical style, but also the musicians’ sexual orientation. This documentary film is part of the One World festival’s project Get your Audience!

Středa 10. 8.

Strachy v nás – Wszystkie nasze strachy (2021, Polsko, 90 min)

Navzdory předsudkům na polském venkově je umělec Daniel respektován. Tragická smrt queer dívky ovšem životům místních zasadí bolestivou ránu a on se musí vypořádat s pocitem viny a rozhádanou komunitou. Podaří se mu dostát svým slibům a zároveň změnit svět kolem sebe?

All Our Fears

Despite the prejudices in the Polish countryside, the artist Daniel is well respected. However, the tragic death of a queer girl painfully hits the lives of the locals. He has to deal with guilt and the split community around him. Is he going to find the strength to keep his promises and change the world around himat the same time?

Čtvrtek 11. 8.

A-pop

O asexualitě se mluví stále více. I tak se ale s “ace” postavami ve filmech nebo seriálech setkáme jen zřídka. Jak daleko jsme v zobrazování asexuality v kultuře, médiích i veřejném prostoru, se dozvíte na diskuzi, kterou moderuje Bára Šichanová.

Asexuality is being discussed more and more. Despite that, we rarely see "ace" characters in films or series. Find out how far we are in the portrayal of asexuality in culture, media and public space at the discussion moderated by Bára Šichanová. In Czech.

Holčičí film – Tytöt tytöt tytöt (2022, Finsko, 101 min)

Jedna hledá lásku, další bod G a poslední trojitý Lutz. Tři holky, tři cílové mety a mezi nimi spousta překážek. Zažijte hřejivou jízdu trapasy i bolístkami věku, kdy nikdo ještě netušil, jak se život vlastně žije.

Girl Picture
One girl is looking for love, another one for a G-point, and the third one for a triple Lutz. Three girls, three different goals, and many obstacles along the way. Enjoy a warm ride through the worries and pains of an age when noone has any idea about what to do with their lives.

Pátek 12. 8.

Nad rámec binarity – učíme o genderu
Jak učit o genderu a jak pracovat s queer dětmi? Workshop nejen pro vyučující nabídne tři ukázky z praxe. O své zkušenosti se podělí metodičk Dagmar Krišová (Konsent), lektorka Agáta Hrdličková (Jules a Jim) a mentor Adam Šindelář (S barvou ven). Moderuje Marcela Macháčková.

Beyond the Binary – Let’s teach about gender
How to teach about gender and how to work with queer children? The workshop not only for teachers will offer three case studies. Methodology expert Dagmar Krišová (Konsent), lecturer Agáta Hrdličková (Jules and Jim) and mentor Adam Šindelář (S barvou ven) will share their experience. Hosted by Marcela Macháčková. In Czech.

Dating Amber – Rande na oko (2020, Irsko, 92 min)

Nezávislá Amber má ráda holky a zakřiknutý Eddie je na kluky. Chodí ale na oko spolu. Na irském maloměstě 90. let to totiž vůbec není jednoduché. Bude jim queer spojenectví stačit na to, aby přežili střední? Dozvíte se v letní komedii o spiklenectví, rebelii a přijetí sebe.

Dating Amber
The independent Amber likes girls, and the introverted Eddie is into boys. But they pretend to be dating. It sure is not easy in a small Irish town in the 1990s. Will the queer allyship be enough to survive through high school? Find out in a summer comedy about friendship, rebellion, and self-acceptance.