Výstava

Galerijní podzim #2

26. 9. — 17. 10.
od

Podzimní přehlídka výtvarného umění na Žižkově podruhé: Galerijní podzim #2

PozorUmění, výtvarná sekce festivalu Žižkovská noc, se po letní pauze vrací s programem v podobě druhého Galerijního podzimu. Přehlídka současného umění v podání studentů, renomovaných umělců i nezávislých tvůrců proběhne od 15. 9. do
13. 10. 2022 v prostorech žižkovských galerií, kaváren, barů, vnitrobloků a veřejných prostranství. Zahájení Galerijního podzimu #2 proběhne 15. 9. od 18:00 v Domě Radost.

Výstavy v Kasárnách Karlín:

HIEP DUONG CHI - Když jsem se chtěl stát běláskem
Autor fotografického cyklu „Když jsem se chtěl stát běláskem“ se s fotografií setkával již od raného dětství – ve Vietnamu, kde má autor kořeny, provozovala jeho rodina fotografické studio, fotografii se aktivně věnovala i jeho maminka, která do Čech přišla v 90. letech. Hiep původně studoval technickou školu, nakonec si ale na prahu dospělosti našel cestu zpět k fotografování a v současné době je studentem 3. ročníku na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

V cyklu „Když jsem se chtěl stát běláskem“ vyjadřuje autor skrze inscenované fotografie hledání své identity z pozice té generace Vietnamců, kteří se v České republice narodili vietnamským rodičům emigrujícím v průběhu 80. a 90. let. Intimními a minimalisticky pojatými snímky otevírá autor dveře do zákulisí menšiny, která často bývá v české společnosti skloňována jako ta „příkladná, pracovitá, spořádaná“ – i přesto se ale setkává s rasismem, předsudky a stigmaty. Hiep tak ve svém cyklu dává zakusit dualitu a rozpolcenost mladého člověka, který se identifikuje s kulturou evropskou, zároveň ale tíhne ke kultuře jeho vietnamské rodiny, ke svým kořenům. Kterou cestou se vydat, kterou kulturu přijmout za vlastní anebo – je snad možné mít to nejlepší z obou světů?

JINDŘICH ŠTREIT - Vietnam stories
Renomovaný český fotograf se narodil roku 1946 v tehdejším Československu. Již během studia pedagogické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci se věnoval fotografování, roku 1967 realizoval svou první výstavu, roku 1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně. Počátkem 80. let se zúčastnil neoficiální výstavy výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, která byla záhy po zahájení uzavřena a její účastnici perzekuováni. Jindřichu Štreitovi byl uložen desetiměsíční trest odnětí svobody a zákaz pedagogické praxe.
Po sametové revoluci se však rehabilitoval jak v roli fotografa, tak v roli pedagoga. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje dokumentární fotografii, jeho soubory jsou zastoupeny mimo jiné ve sbírkách newyorské MoMA, Národní galerie ve Washingtonu nebo v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

V dokumentárním cyklu „Vietnam stories“, který vznikal v období jednoho roku, mapuje Jindřich Štreit podoby života napříč třemi generacemi Vietnamců žijících v Česku. Desítky fotografií z prostředí domova, práce i volného času odhalují každodenní rituály i sváteční dny vietnamské diaspory, zároveň ale ukazují, které zvyklosti své kultury si Vietnamci udržují, které pozvolna přejali z kultury středoevropské a jak se život různých generací liší a proměňuje. Rozsáhlý cyklus nám tak optikou pozorovatele-Čecha ukazuje intimní a jinak skrytý život české třetí nejpočetnější menšiny.