As of March 13, the Karlin Barracks will be temporarily closed due to the state of emergency declared over the whole Czech Republic. The premises will be closed until further notice but for 30 days at least. All events and movie screenings will be cancelled. We are already looking forward to meeting you in the Barrack`s courtyard. Until then we will work hard on making you feel even more at home here when we reopen once more. Please check our social media and website kasarnakarlin.cz for up-to-date information. Take care!

We opened the Karlín Barracks to the public almost three years ago, thus creating a space that is without parallel in the Czech Republic. An outdoor cinema, playground with enormous sand pit, coffee shop, bar, sports terrain and many more activities. The original loan contract that allowed us to do all this was due to expire in March. We have been negotiating the terms on which the Barracks could continue functioning all year with the Office for Government Representation in Property Affairs. 

kas team

Our efforts paid off: in February we were able to renew the contract for another two years. But we could only celebrate the good news for a few hours. That same day a commercial selection process was put forward for the lease of the premises. What is the problem, you ask? The only criterium is the sum of money paid monthly. Cultural or social impact is not considered at all. Financially we can hardly compete with business companies. Besides, the new tender works with a form of contract that would restrict the variety of cultural activities the Barracks make possible.

hriste

The situation is serious, but we still believe that we can come to an agreement with the state officials. Many of you ask us on Facebook, through e-mail and even of our baristas how could you help keep the Barracks open for public. The answer is simple: don`t stop coming here. Every coffee or beer sold is important. Come even just to look at the open-air exhibition. In this way you are showing that a space where really anyone can feel welcome has its place in the city center. 

 

prastanek

The Karlin Barracks are a place where people of different ages and walks of life can meet and spend time together. It is a cultural oasis, free of visual smog and only a few minutes from the centre of Prague. There is a coffee shop here, a cinema, a sand pit, a gallery, a campfire pit, a bar with a club and thriving cultural and social life.

The premises were opened to the public for the first time in June 2017 during the celebrations of the 200th anniversary of Karlín.

If you want to learn more about the history of the barracks or about our activities, just grab a drink and make a tour of the exhibition in the courtyard!

tým2019

Kasárna Karlín očima hlavního produkčního Matěje Velka.

Kdo a co se vlastně skrývá pod názvem Kasárna Karlín?

  • Kulturní a společenské centrum Kasárna Karlín vytvořila a spravuje nezisková organizace Pražské centrum z.s., kterou tvoří užší tým zhruba 15 lidí rozličných profesí a zaměření (produkční, kurátoři, dramaturgové, správci, provozní, PR, ostraha). Dále se na celém provozu podílí množství externích spolupracovníků (právní servis, účetnictví, grafický design, programování, IT). Tvář celému místu pak dávají také samotní baristé, barmani a samozřejmě i všichni brigádníci a dobrovolníci.

Co už máte za sebou?

  • V roce 2013 jsme společně s Dianou Vávrovou založili kulturní centrum na Nákladovém nádraží Žižkov, kde jsme působili do konce sezóny 2015. Na pomyslnou kulturní mapu Prahy se tak dostal prakticky neznámý funkcionalistický památkově chráněný objekt. Náš záměr si ale přivlastnil ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant a my jsme nádraží museli opustit.

Jak se stan, že nezisková organizace dostane k užívání největší budovu v Karlíně?

  • Souhrou několika poměrně zásadních a neopakovatelných okolností a také díky naší pověsti a zkušenostem s velkým objektem pod památkovou ochranou. Vezmu to popořadě. V roce 2014 Ministerstvo obrany zarazilo nevýhodný prodej a kasárna převedlo v roce 2016 na Ministerstvo spravedlnosti s tím, že v areálu vznikne justiční palác. Na začátku roku 2016 mě oslovil s myšlenkou dočasného využití areálu bývalých kasáren místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus a předjednal mi schůzku s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, který nápad podpořil. Následně jsme připravili projekt využití areálu pro potřeby kulturního a společenského centra a rok vyjednávali smluvní podmínky. 

Co přesně spravujete a na jak dlouho je podepsaná smlouva?

  • Naším záměrem bylo a je spravovat areál celý, včetně tzv. staré budovy kasáren. V tuto chvíli máme smlouvu do roku 2020 na tzv. novou budovu a nádvoří. Jednání o prodloužení doby trvání smlouvy a rozšíření na celý areál pokračují. Tak nám držte palce. Plány máme velké! Nicméně i stávající využívané prostory nás stály spoustu energie a peněz. Vlastně tomu pořád nemůžu uvěřit, kolik jsme toho za rok stihli. Původní armádní kino jsme vybavili technikou pro digitální projekci a chceme do něj vrátit i promítání z filmového pásu. Z bývalé vojenské tělocvičny se stala galerie Karlin Studios. V garážích je dnes klubová scéna zejména pro koncerty živé hudby a pro menší divadelní představení. Nechybí ani zázemí baru a WC s dostatečnou kapacitou. Největší dřinu představovalo zpřístupnění bývalého armádního bazénu a vytvoření denní kavárny v jeho předsálí. No, a pak je tu celé nádvoří, na které se teď před začátkem sezóny začínáme znovu víc soustředit a věříme, že se stane ještě pohostinnějším místem pro všechny naše návštěvníky.

Máte nějaké krédo, pravidla, hodnoty, které chcete dodržovat, pro koho by měla Kasárna Karlín být?

  • Snažíme se ukázat, že i dočasné využití a zpřístupnění nevyužívaných objektů může být přínosné nejen pro vlastníka - stát, státní firmu, město apod., ale i pro širokou veřejnost. Stát ušetří a veřejnost dostane v místě určitý typ občanské vybavenosti, který má zcela určitě regionální přesah. Snažíme se, aby místo zůstalo přístupné veřejnosti v co nejširším slova smyslu - udržujeme ceny vstupného a sortimentu na přijatelné hladině, navíc uvádíme i programy zdarma. Vytváříme místo prosté vizuálního smogu - Kasárna jsou ostrov bez reklamy. Postupujeme maximálně šetrně, recyklujeme materiál a důsledně třídíme odpad. To, jestli se nám to daří, posoudí nejlépe každý z našich návštěvníků sám. Soudíce podle toho, co vidíme a slyšíme, našli jsme onu pomyslnou „díru na trhu“. Jsme rádi, že se k nám lidé vracejí, a že nás podporují v tom, co děláme pro lepší kvalitu života ve městě.

Z čeho projekt financujete?

  • Všechny počáteční investice jsme platili pouze z našich osobních prostředků, co jsme měli se ženou. Museli jsme si půjčit od přátel a získat od našich partnerů finanční nebo materiální podporu, počítali jsme každou korunu a pomohla i odložená splatnost faktur. Naším hlavním zdrojem příjmů jsou zejména provozy kavárny, baru a občerstvení. Proto se lidem snažíme pořád dokola vysvětlovat, že si nemají do Kasáren nosit vlastní jídlo a nápoje. Jednoduše řečeno, každá prodaná káva nám pomáhá vytvářet Kasárna lepší a přístupnější pro všechny. Konečně jsme letos poprvé získali grantovou podporu od Městské části Praha 8, hlavního města Prahy, Ministerstva kultury a T-mobile Mluvme spolu. Jedná se o úklid nádvoří, provoz kina v průběhu podzimních a zimních měsíců, hudební dramaturgii a výzkumný program o historii kasáren, potažmo celého Karlína a jeho komunit. Chceme totiž ve spolupráci s MČ Praha 8 připravit velkou výstavu k historii, současnosti a budoucnosti Kasáren Karlín. Součástí budou i rozhovory s pamětníky. 

Co budete dělat, až to všechno budete mít hotové?

  • To bych taky rád věděl! Vážně, práce máme pořád dost a je s podivem, že to v tak málo lidech zvládáme, baví nás to a ještě jsme se na to nevykašlali. Je to totiž pořád jen dočasný záměr, v Kasárnách nemáme nikdo předplacený důchod. Jednoho dne prostě budeme muset z Kasáren chtě nechtě odejít a celá věc skončí. Rozhodující je, jak rychle se rozeběhne příprava projektu rekonstrukce a přestavby Kasáren na justiční palác. Pokud to bude za deset a více let, bude to pro nás asi i taková pomyslná hranice, za jak dlouho z nás vyprchá nadšení a radost vystřídá rutina. Prostě nás to musí naplňovat, jinak to nebudeme dělat tak dobře jako dosud. Klíčové teď bude, jak rychle splatíme všechny půjčky a okamžik, kdy budeme moci soustředit opravdu všechnu pozornost na program. A stále jsme se ješte nevzdali plánu na využití historické budovy Kasáren, a to je opravdu velké sousto. 

Matěj Velek, 2. 4. 2018